Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa njemačkim GIZom, a u okviru Programa jačanja javnih institucija, organizira okrugli sto o temi „Menadžment ljudskih potencijala u državnoj službi“, koji  će se održati u Sarajevu, u hotelu Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 169A, u petak,  22. 4. 2016. godine sa početkom u 9.30 sati.

Učesnici okruglog stola su predstavnici sektora javne uprave koji su zaduženi za menadžment ljudskih potencijala i predstavnci akademske zajednice u BiH.