Eksperti organizacije SIGMA/OECD  boravit će u BiH u periodu od 9-11. ožujka ove godine gdje će sa predstavnicima institucija u BiH, predstavnicima privrednih poduzeća  i Ureda koordinatora za reformu javne uprave razgovarati o početnom mjerenju stanja u javnoj upravi u BiH.

Na konferenciji  koja je održana u Briselu u studenom prošle godine predstavljen je ojačani pristup Europske komisije reformi javne administracije u procesu pridruživanja EU, kao i Principi javne uprave koje su zajednički razvili Europska komisija i OECD/SIGMA.

Principi javne uprave definiraju šta dobro upravljanje podrazumijeva u praksi i ističu glavne zahtjeve koji države moraju ispuniti tokom procesa EU integracija. Principi takođe donose i okvir za monitoring koji omogućava redovnu analizu napretka u primjeni Principa i postavljanju mjerila za državu. Iako su kriteriji dobrog upravljanja univerzalni, ovi Principi su dizajnirani za države koje žele pristupiti EU i dobijaju EU podršku kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA).

Početno mjerenje stanja u javnoj upravi bit će od velike koristi nastavku procesa reforme javne uprave u BiH. Ured koordiantora za reformu javne uprave pruža podršku SIGMA u ovom procesu.