Institucije RS, ustanove i lokalne zajednice sprovele su u djelo 60 odsto revizorskih preporuka, što je ocijenjeno nezadovoljavajućim, zbog čega su revizori apelovali da bude poboljšana financijska disciplina u javnom sektoru RS.

Revizori su u godišnjem izvješću Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za 2014. godinu, koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine idućeg mjeseca, ukazali na najveće propuste koje su revidirane institucije RS napravile u 2013. godini i podsjetili na preporuke koje su im poslate kako bi popravili stanje. U revizorskim izvješćima objavljenim od rujna 2013. do rujna prošle godine, Glavna služba za reviziju dala je 393 preporuke, a 142 se odnose na ministarstva i druge korisnike budžeta. U okviru revizijskog izvješća o Konsolidovanom godišnjem financijskom izvješću za korisnike proračuna RS dato je 12 preporuka, javnim fondovima 20, općinama i gradovima 204, dok je na adresu "Željeznica RS" otišlo 25 preporuka.

Revizori su u izvješću naveli da su od 260 preporuka iz njihovih izvješća iz prethodnih ciklusa, provjerili status za 180, dok za 80 preporuka, uglavnom datih općinama i gradovima, to nije urađeno zbog trenutnih kapaciteta Glavne službe za reviziju javnog sektora. Na osnovu onih koji su došli pod lupu, utvrđeno je da je stupanj realizacije 60 odsto.

– Utvrđeno je da je u potpunosti sprovedeno 99 preporuka (61,88 odsto), 46 (25,56 odsto) ih je sprovedeno djelimično, dok 35 (19,44 odsto) preporuka nije sprovedeno – navedeno je u izvješću.

U odnosu na ranije podatke, kada je utvrđeno da je oko 78 odsto preporuka sprovedeno u potpunosti ili djelimično, a 22 odsto nije sprovedeno, uočava se, podvučeno je, blagi trend poboljšanja u pogledu postupanja po preporukama revizije.

Glavni revizor RS Duško Šnjegota kazao je u petak da je stanje u vezi sa sprovođenjem preporuka na istoj razini kao i godinu ranije.

– To treba unaprijeđivati, a na realizaciji preporuka treba da najviše rade oni na koje se te preporuke i odnose. Imamo, međutim, sustavne preporuke koje ne mogu sami da riješe oni na koje se one prvenstveno odnose – rekao je Šnjegota, uz ocjenu da je potreban maksimalan angažman Vlade i Narodne skupštine RS.

Glavne zamjerke revizora lani su se odnosile na nenamjensko trošenje novca i kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH. Prošle godine je objavljeno 11 negativnih revizorskih izvješća koji su, po automatizmu, proslijeđeni Republičkom tužilaštvu.