Trenutno stanje projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka” bilo je glavna tema rasprave na posljednjem sastanku Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge koji je održan u petak 31. oktobra u Brčkom.

Naime, ovaj projekat je još u fazi javne nabavke, te se čeka izbor implementatora. Prisutni članovi Nadzornog tima razgovarali su i o predloženom dinamičkom planu aktivnosti ovog projekta.

Na sastanku je razmatrana i nova projektna ideja koja bi doprinijela  realizaciji dva cilja iz Revidiranog akcionog plana 1 za reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge.
Članovi Nadzornog tima dobili su informacije i o aktivnostima na provedbi projekta „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“ koji finansira EU, a u okviru kojeg traju obuke voditelja upravnih postupaka i inspektora.

Sastanku su prisustvovali članovi Nadzornog tima sa svih upravnih nivoa.