BANJALUKA – Bosna i Hercegovina je još jednom dokazala da je zemlja aspurda. I ono malo stranaca što želi da svoj kapital uloži u ovu zemlju, već na samom početku registracije firme moraju se suočiti sa frustrirajućom činjenicom da ne mogu biti menadžeri vlastitih preduzeća u BiH ukoliko nemaju dozvole za rad i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine!

Prema trenutno važećem Pravilniku o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave za indirektno oporezivanje BiH strani državljanin da bi mogao da obavlja funkciju direktora društva koje osniva u BiH za registraciju u PDV sistem mora da UIO BiH dostavi radnu i boravišnu dozvolu.

Međutim, kako strani menadžeri ne borave u BiH duže od tri mjeseca, nisu zaposleni u svojim društvima i nisu prijavljeni na obavezne vidove osiguranja, ne mogu da ispune navedene uslove za dobijanje radne i boravišne dozvole i samim tim im se uskraćuje pravo na upravljanje vlasititim preduzećem u BiH.

Važno je napomenuti i da se Pravilnik UiO BiH kosi i sa važećim entitetskim Zakonima o radu prema kojima menadžer firme ne mora da bude u radnom odnosu da bi obavljao funkciju direktora preduzeća.

Samo u prošloj godini sa ovim „pravnim vakumom“ se suočilo desetak stranaca u Republici Srpskoj, a problem je proizašao iz Pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji je stupio na snagu u julu prošle godine.

O ovoj veoma kompleksnoj temi, Capital je razgovarao sa advokatima iz Banjaluke koji pomažu stranim investitorima prilikom registracije firmi u RS i FBiH.

Advokati poručuju da su Upravu za indirektno oporezivanje BiH obavijestili o ovom problemu i upozorili da ovakva zakonska rješenja odbijaju investitore od ulaganja u RS i FBiH i samo nanose štetu budžetu.

Međutim, još ništa konkretno nije učinjeno na uklanjanju ovih prepreka i još se ne zna da li će i kada biti donesen novi Pravlinik koji bi dozvolio strancu da bude menadžer svoje firme u BiH bez obaveze zasnivanja radnog odnosa.

Da li će nadležni u narednom periodu učiniti nešto po ovom pitanju kako bi se olakšala PDV registracija stranih pravnih lica koja na mjesto direktora žele da imenuju lice koje nije državljanin BiH, u Upravi za indirektno oporezivanje BiH danas nismo uspjeli da dobijemo odgovor.

Advokat Sanja Đukić, zaposlena u advokatskoj kancelariji Sajić, kaže da prilikom osnivanja firme u BiH stranci nemaju nikakvih problema tokom registracije kod suda, sve do onog momenta kada strana firma koju je osnovalo strano lice hoće da se registruje u PDV sistem.

„Nakon što društvo dobije sudsko rješenje, poreski broj i statistiku, naša dalja procedura je da ga registrujemo u PDV sistem. Međutim, tada nastupaju problemi. UIO BiH je donijela sporni Pravilnik i članom 12 propisala da kada je direktor društva strani državljanin, nezavisno što je on zaposlen kao menadžer i nije u radnom odnosu, mora da ima boravišnu i radnu dozvolu. A da bi neko lice dobilo ove dozvole potrebno je da ispunjava uslove koje propisuje Zakon o kretanju stranaca na teritoriji BiH.Kako strani menadžeri ne borave u BiH duže od tri mjeseca, niti su zaposleni u svojim društvima i prijavljeni na obavezne vidove osiguranja, samim tim ne ispunjavaju uslove da dobiju radnu i boravišnu dozvolu“, pojašnjava Đukić.

U takvim situacijama, poručuje ona, advokatska kancelarija Sajić se obraćala Službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH.

„Možete onda samo zamisliti koliki je ovo problem za strance, jer se dešava da su oni menadžeri u nekoliko zemalja gdje god imaju svoje predstavništvo. U želji da im pomognemo i riješimo ovu situaciju sa Službom za strance uspjeli smo naći jedan kompromis, kojim se u pojedinačnim slučajevima strancima može izdati radna dozvola za obavljanje menadžerskih poslova. Na osnovu takve radne dozvole strancu se ne odobrava boravak, već služi samo da može opravdati boravak u svojoj firmi, ako ga slučajno zatekne inspekcija rada. Međutim, to je samo prelazno rješenje nikako trajno, jer i dalje se dešava da pojedini stranci ne mogu ni sa takvim papirom da budu upisani u PDV sistem“, ističe Đukić, te dodaje da ovakvim lošim propisima BiH šalje poruku kako joj strani ulagači nisu ni potrebni.

„Strancima prvo nije jasno da regsitracija preduzeća traje tri mjeseca, a tek ne mogu da shvate da oni kao menadžeri moraju imati radnu i boravišnu dozvolu da bi dobio PDV broj iako mu je bez problema omogućeno da se firma registruje u sudu. BiH pod hitno treba riješiti ovaj problem, a i samoj UIO BiH bi trebalo da bude u cilju da ima što više registrovanih PDV obveznika“, zaključuje Đukić.

Kako saznajemo jedan od ozbiljnih investitora koji je želio otvoriti firmu u RS je odustao, upravo zbog dugotrajnih procedura, a kap je prelila čašu kada je čuo da ne može upravljati svojom firmom, ako ne boravi u BiH.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović poručuje za Capital da uopšte nije iznenađen odlaskom stranaca iz BiH. Sasvim logično je, dodaje on, da ovako nakaradni zakonski normativi odbijaju investitore, jer država ovakvim ponašanjem dodatno komplikuje već veoma teške ekonomske prilike.

„UIO BiH je ovim internim aktom onemogućila obavljanje funkcije stranih menadžera, iz čega je  sasvim jasno da sloboda zapošljavanja radne snage i pravo rada bivaju zaustavljeni. Ekonomska situacija u zemlji je loša tako da je svaki investitor dobrodošao. Međutim, propusti u zakonodavstvu su već pokazali koliko nas to košta u slučaju Birač, tako da što prije treba obezbijediti adekvatne garancije i normative za njihovo poslovanje u BiH“, zaključuje Pavlović. (Izvor: Capital.ba)