Na osnovu dosadašnje provedbe "Programa jačanja javnih institucija u BiH" (SPI – Strenghtening Public Institutions in BIH) i suradnje sa institucijama – korisnicima projekta, segment komuniciranja i odnosa sa javnošću prepoznat je kao jedan od pravaca razvitka međuinstitucijske suradnje i planiranja i provedbe zajedničkih aktivnosti.

Na osnovu prepoznatih potreba korisnika, prvi koraci u smjeru unaprijeđenja komuniciranja/odnosa s javnošću poduzeti su kroz inicijativu za formiranje međusinstitucijske radne grupe, na razini Programa, koju će sačinjavati stručnjaci i praktičari iz institucija korisnika. Ovakva radna grupa poslužiće za razmjenu ideja, iskustava i dobrih praksi između partnerskih institucija Programa, ali i kao forum za planiranje zajedničkih aktivnosti. Dodatno, ovakav forum doprinijet će i realiziranju pojedinih ciljeva Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti Institucionalno komuniciranje, na razini pojedinačnih institucija.

 

Prvi sastanak međuinstitucijske radne grupe, u organizaciji Njemačkog društva za internacionalnu pomoć (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave održat će se 27. veljače 2013. godine, u hotelu Bristol u Sarajevu, sa početkom u 10:30 sati.

Sastanku će prisustvovati predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora, te predstavnici institucija uključenih u Program: Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabave BiH, Centralne banke BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Direkcije za europske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH, Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete i Ureda za razmatranje žalbi BiH.