Ebrcko.net: U Brčkom je danas ozvaničen početak široke društvene kampanje "MITO nećemo u našoj kući" koju će u narednih mjesec ipo dana realizovati Vlada distrikta.

Kampanja je dio Strategije u borbi protiv ovog društvenog zla po kome je, iustraživanja govore, Brčko distrikt, na vrhu ljestvice u BiH.   

Otkrivanjem bilborda u centru grada s porukom MITO NEĆEMO U NAŠOJ KJUĆI , s brojeme telefona 217-717 za prijave svih oblika korupcije, gradonačelnik Brčko distrikta Miroslav Gavrić ozvaničio je 45-dnevnu kampanju koju će, uz podršku angažovane agencije, medija i građana, provesti lokalna Vlada.

Kampanja je, naglasio je Gavrić na konfrerenciji za novinare, samo dio usvojene Strategije i Akcionog plana lokalne Vlade u borbi protiv korupcije.   
                
Sva istraživanja o percepciji korupcije govore da se svuda u BiH, a naročito u distriktu, ova pošast duboko ukorijenila u političkom i javnom životu, a naročito u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju i javnoj upravi. Bez sveobuhvatne društvene akcije biće teško skinuti tu omču oko vrata koja nas, upozorio je gradonačelnik Gavrić, udaljava od svakog napretka i evro-atlanskih integracija.

Kampanja MITO NEĆEMO U NAŠOJ KUĆI ima za cilj osvijestiti građane i učiniti efikasnijim i odgovornijim javni sektor u cjelini, a od novog saziva Skupštine i Vlade distrikta se očekuje i skoro formiranje Nezavisne komisije koja je prihvaćena kao prvi prioritet Strategije u borbi protiv korupcije.