Studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjek Politologija, sa velikom pažnjom i interesovanjem saslušali su predavanje o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, a koje je za njih pripremila državna koordinatorica za RJU Semiha Borovac. 

Predavanje je organizirano u sklopu predmeta Javna uprava, koji na Fakultetu političkih nauka inače drži docent Saša Leskovac. 

Koordinatorica Borovac je studentima kroz prezentaciju objasnila šta je to reforma javne uprave, po kojim principima se radi, ko su odgovorne institucije za provođenje reforme javne uprave, ko financira reformu javne uprave u BiH… 

Također, koordinatorica Borovac je pojasnila šta znači svaka od šest reformskih oblasti, šta je postignuto u svakoj od njih, koji su to najvažniji projekti, te šta će sve biti urađeno do kraja ove godine. 

Nakon predavanja, studenti su postavljali pitanja o Fondu za reformu javne uprave i načinu trošenja donatorskih sredstava, kada će biti završen proces reforme javne uprave… 

Kompletnu prezentaciju izlaganja koordinatorice Borovac možete pogledati ovdje.