Capital.ba: Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, kojim je definisano da državnom službeniku prestaje radni odnos kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ili 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

 

Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić istakla je da su predložena zakonska rješenja usklađena sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske.

Obrazlažući predložene izmjene i dopune Zakona, Rešićeva je rekla da se njima preciznije regulišu i uslovi za imenovanje vršioca dužnosti državnog službenika.

Ona je naglasila da je rukovodilac organa dužan da pokrene postupak izbora kandidata za državne službenike koje postavlja Vlada Srpske najkasnije 90 dana prije isteka mandata licu koje je postavljeno na to radno mjesto.

 

"Vlada Republike Srpske imenuje vršioca dužnosti na period od 90 dana bez provođenja postupka javne konkurencije, s tim da se za isto radno mjesto akt o postavljenju može donijeti još najviše dva puta uzastopno", rekla je Rešićeva.