Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH, odnosno njegova služba za informiranje objavila je novi broj biltena "INFO" Vijeća ministara BiH. Ovaj broj, kao i prethodni brojevi, pripremljeni su u suradnji sa glasnogovornicima/službenicima za odnose s javnošću ministarstava Vijeća ministara BiH. 

 

Bilten donosi aktualnosti i najzanimljivije informacije o aktivnostima Vijeća ministara BiH i ministarstava. Također, u njemu možete pronaći i informacije o aktivnostima i projektima koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.  

 

Prvi broj biltena "INFO" Vijeća ministara pripremljen je i objavljen u okviru projekta "Uspostava mreže info polica" koji je financiran iz Fonda za reformu javne uprave.

Sve brojeve biltena "INFO" Vijeća ministara BiH možete pronaći i preuzeti na web stranici Vijeća ministara BiH .