Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne financije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 30.11.2011. godine;

2. Razmatranje prvog periodičnog izvještaja za projekt BMIS;

3. Usvajanje projektnog prijedloga za projekt "Javno privatno partnerstvo";

4. Razno. 

 
bit će održan u petak, 23.12.2011. godine, u Banja Luci, u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg RS 1, sa početkom u 12:00 sati.