U oviru 165. sjednice, održane 26.10.2011. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je s Prijedlogom za zaključivanje Provedbenog sporazuma o implementaciji između Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave za program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini te je, s tim u vezi, zaključilo:

Vijeće ministara prihvaća zaključivanje Provedbenog sporazuma o implementaciji između Njemačkog društva za međunarodnu saradnju i Ureda koordinatora za reformu javne uprave za program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini te za njegovo potpisivanje ovlašćuje koordinatora za reformu javne uprave Semihu Borovac.

Istovremeno, zadužuje se Ured koordinatora za reformu javne uprave da prilikom implementacije ovog sporazuma osigura:

a) dosljednu primjenu ciljeva Strategije za reformu javne uprave u BiH i provođenje reformskih mjera utvrđenih Akcijskim planom 1;

b) ciljeve i aktivnosti na jačanju organizacijskih i ljudskih kapaciteta u identificiranim institucijama, odnosno Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Agenciji za statistiku, Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Agenciji za javne nabave, kao i u ostalim institucijama koje naknadno budu identificirane.

Također, zadužuje se Ured koordinatora za reformu javne uprave da godišnja izvješća o provedbi navedenog sporazuma dostavi na razmatranje Vijeću ministara BiH, ne zadirući pritom u neovisnost Centralne banke BiH i obvezu iste da u pogledu svog rada izvješća podnosi Parlamentarnoj skupštini BiH i Predsjedništvu BiH.

 

Cijelo saopćenje za javnost sa ove sjednice Vijeća ministara BiH možete pročitati ovdje