U okviru projekta "Izrada okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka", financiranog iz Fonda za reformu javne uprave, u srijedu, 28.09.2011. godine ,u prostorijama Ureda koordinatora u Sarajevu održane su konsultacije sa predstavnicima institucija sa razina Vijeća ministara BiH i Federacije BiH, obuhvaćenih ovim projektom. Sastanke je organizirao Ured koordinatora, u suradnji sa implementatorom projekta, firmom Infodom d.o.o. iz Zagreba.

Realizacija pomenutog projekta počela je 23.05.2011. godine, sa rokom realizacije od godinu dana. Korisnici projekta su Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada bRčko distrikta BiH. Glavni ciiljevi ovog projekta su:

  • Povezivanje i niži troškovi institucija javne uprave,
  • Harmoničan i sinhroniziran ICT razvoj u institucijama javne uprave,
  • Brže i efikasnije usluživanje građana i privrednih subjekata kroz elektronske usluge,
  • Preciznije i brže odlučivanje na temelju kvalitetnih informacija,
  • Sudjelovanje u strateškom razvitku BiH kroz poticanje elektronskog poslovanja.


Foto galerija

Nastavljajući praksu konsultacija sa korisnicima projekta, i na tragu prethodno održanih sastanaka u Brčkom i Banjoj Luci, pozvani su predstavnici Nadzornog tima za oblast Informacijske tehnologije, implementacijskog tima ovog projekta, te predstavnici ključnih institucija obuhvaćenih projektom. Tako su sastancima prisustvovali predstavnici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva financija i trezora BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te predstavnici Generalnog tajništva Vlade FBiH, Ministarstva financija FBiH, Porezne uprave FBiH, Ministarstva pravde FBiH i Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.

Svrha sastanaka bila je povećanje institucionalnog kapaciteta za prihvaćanje okvira interoperabilnosti te za provedbu ovog projekta na razinama Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH. Pored toga, sastanci su zamišljeni i kao mehanizam konsultacija sa korisnicima i prikupljanja neophodnih informacija za daljnje aktivnosti projekta.

Sukladno tome, predstavnici implementatora projekta prisutnima su prezentirali projekt, njegove ciljeve, aktivnosti i njihovu dinamiku, sa osvrtom na rezultate i efekte koji se od njega očekuju. Kroz diskusiju, prikupljene su informacije o pitanjima bitnim za uspješno planiranje i provedbuu projektnih aktivnosti. Neka od diskutiranih pitanja ticala su se nadležnosti za interoperabilnost, provedbe preporuka iz Europskog Okvira Interoperabilnosti (EIF), prioritetnih e-Usluga, javnih registara, informacijskih sustava, korisnika, pravnog okvira koji regulira interoperabilnost itd.

Pored prikupljenih korisnih informacija, korisnici su upoznati sa detaljima projekta i uspostavljeni su kontakti između njih i implementatora projekta, što bi trebalo rezultirati unaprijeđenom suradnjom, većim uključivanjem predstavnika institucija svih razina u projektne aktivnosti, te, u konačnici, stvoriti osnovu za uspješnu provedbu i, naročito, održivost rezultata projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interopreabilnosti i standarda za razmjenu podataka".