Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacijske tehnologije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 15.03.2011. godine;

3. Predstavljanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda za razmjenu podataka" (gdin. Slavko Vidović, gđa. Tajana Repulec – Infodom);

4. Usvajanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

5. Razno;

bit ćei održan 06.09.2011. godine u 11,30 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.