Članovi UO Fonda za reformu javne uprave prihvatili su danas na sjednici u Banja Luci prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu konzultantskih usluga za implementaciju projekta Izrada i uspostava okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka, kao i projektni prijedlog, projektni zadatak i tendersku dokumentaciju za projekt Informatizacija trezora Brčko distrikta BiH.

Izrada i uspostava okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka projekt je iznimno važan za reformu u oblasti Informacijskih tehnologija. Svrha projekta jeste izrada seta dokumenta i preporuka koji će omogućiti lakše povezivanje različitih informacijskih sustava i baza podataka koji se danas koriste u bh. javnoj upravi. Trenutno, informacijski sustavi u javnoj upravi razvijaju se bez adekvatne metodologije i pristupa, koja bi bila primijenjena za sve. Oni danas funkcionišu odvojeno i njihovo povezivanje predstavlja izuzetno skup i kompleksan proces. Definiranjem okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka omogućila bi se efikasnija realizacija e-usluga.

Inače, dokument okvir interoperabilnosti imaju sve europske zemlje. Njime se na jednom mjestu definira vrsta informatičkih sustava, način i vrste korištenja softvera, način nastanka i korištenje specijalizovanih softvera i sl.

Cilj projekta Informatizacija trezora Brčko distrikta BiH je unapređenje funkcije trezora u Brčko distriktu BiH uvođenjem informacijskog sistema za savremeno trezorsko poslovanje. Ovo je jedan od ključnih ciljeva iz Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH u oblasti javnih finansija. Projekt će biti financiran iz Fonda za reformu javne uprave u BiH, u koji su strani donatori uložili novac. Ovo je prvi projekt koji će sufinancirati domaće vlasti. Naime, vlasti Brčko distrikta spremne su izdvojiti oko 21 posto novca iz vlastitih sredstava za realizaciju projekta. (ukupna vrijednost projekta sa PDV je 732.894 KM, a od toga će Brčko distrikt BiH učestvovati sa 150.000 KM). Implementacija projekta trajat će dvije godine.