U BiH, Makedoniji, Turskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Rusiji, prema anketama Transparency Internationala, prošle godine od 20 do 29,9 posto građana traženo je mito.
 
Prema ovom istraživanju, Makedonija je najkorumpiranija na Balkanu.

Bugarska, Grčka i Srbija su u grupi "šest do 19,9 posto", odnosno u kojima je od šest do 19,9 posto anketiranih izjavilo da je od njih traženo mito.

Zemlje sa najmanjom korupcijom su Hrvatska, Slovenija, Australija, Kanada, Njemačka, Španija i SAD.

U istraživanju Transparency Internationala, 56 posto anketiranih izjavilo je da njihova zemlja postala korumpiranija nego prethodnih godina.

Na listi najkorumpiranijih zemalja svijeta, prema istraživanju ove međunarodne organizacije, nalaze se Afganistan, Nigerija, Irak, Indija, a zatim Kina, Rusija i veći dio zemalja Bliskog istoka.

Prema anketi, najkorumpiranije su političke stranke, a polovina ispitanika ne vjeruje da njihova vlada može da riješi problem korupcije.

Među najkorumpiranijim institucijama navedene su policija i sudstvo, objavljeno je na portalu ceppei.ba