Prema Izvješću o poslovanju za 2011.: Kako podstaći poduzetništvo (Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs), osmom po redu godišnjem izvješću koji objavljuju Međunarodna financijska korporacija (IFC) i Svjetska banka, Bosna i Hercegovina (BiH) je zauuzela 110 mjestu od ukupno 183 gospodarstva obuhvaćene izvještajem. Izvješće uviđa značajna ostvarenja na polju registracije imovine, jednog od 9 indikatora mjerenih u ovom izvješću.

Zahvaljujući velikom poboljšanju efikasnosti sudske administracije, vrijeme potrebno za registraciju imovine u BiH je skraćeno s 84 na 33 dana, što je popravilo odnosno rangiranje BiH za 36 mjesta na 103. sa 139. mjesta po ovom indikatoru.

Po sveukupnoj lakoći poslovanja, ostala gospodarstva jugoistočne Europe zauzimaju sljedeća mjesta: BJR Makedonija (38), Bugarska (50), Rumunija (54), Crna Gora (66), Albanija (82), Hrvatska (84), Srbija (89) i Kosovo (119), kaže se u saopćenju za javnost Svjetske banke.