Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su suglasnost na prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementiranje projekta „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“.  

Projektom, koji će biti finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, predviđena je obuka 370 državnih službenika koji su u institucijama BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta uključeni u zakonodavne aktivnosti u oblasti transpozicije zakonodavstva EU u domaći pravni okvir.

Obuka državnih službenika neophodna je radi boljeg razumijevanja acquis-a i njegove pravilne transpozicije u bh. pravni sistem, a s ciljem potpune harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa EU zakonodavstvom.

Implementiranje svih projektnih aktivnosti ubrzat će proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, doprinijet će daljem unapređenju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti većoj usklađenosti domaćeg upravnog sistema sa upravnim sistemom Evropske unije.

Kako se odluke UO FRJU donose jednoglasno, očekuje se i pisano izjašnjenje članova UO koji nisu prisustvovali sjednici.

UO FRJU odobrio je tendersku dokumentaciju za projekt „Uspostavljanje suvremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“. Realizacijom projekta bit će izgrađeni specijalizirani kapaciteti za upravljanje ljudskim potencijalima u institucijama državne službe i organima uprave na nivou BiH, Federacije, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Članovi UO primili su k znanju informaciju o izvršenoj reviziji projektnog zadatka „Strateško komuniciranje“.

Revizorska kuća EMAM BCG d.o.o. SARAJEVO dala je pozitivno mišljenje o utrošenim sredstvima za realizaciju ovog projekta, koji je finansiran sredstvima Fonda za RJU.