Parlamentarna Skupština Vijeća Evrope pohvalila je rad Komiteta za poštovanje obaveza zemalja članica Vijeća Evrope (Komitet za monitoring) u pružanju pomoći za deset zemalja koje su pod monitoringom (Albanija, Armenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Republika Moldavija, Crna Gora, Ruska Federacija, Srbija i Ukrajina) i za četiri države uključene u post-monitoring dijalog (Bugarska, Monako, bivša jugoslovenska republika Makedonija i Turska) u procesu konsolidacije demokratskih institucija kako bi se osiguralo puno poštivanje ljudskih prava, demokratija i vladavina prava.

U periodu razdoblja izvješća, od lipnja 2009. do lipnja 2010. Komitet za monitoring je dao procjene funkcioniranja demokratskih institucija u Albaniji, Armeniji, Bosni i Hercegovini, Monaku, Moldaviji, Crnoj Gori i Srbiji, a u okviru post-monitoring dijaloga, Bugarskoj. Dalje, Komitet je napisao izvještaj o “ratu između Gruzije i Rusije: jedna godina poslije”.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope zadovoljna je brzim i učinkovitim načinom na koji je Komitet reagirao na razvoj problema u zemljama obuhvaćenim njenim mandatom, posebno na post izborne krize u Albaniji (Rezolucija 1709 (2010)), Armeniji (Rezolucija 1677 (2009)) i Republici Moldaviji (Rezolucija 1666 (2009)), funkcioniranje demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini (Rezolucija 1701 (2010)) i u kontekstu potreba za ustavne promjene u Bosni i Hercegovini (Rezolucija 1725 (2010)).

U nekim zemljama, uloga parlamenta kao neophodne protuteže izvršnoj vlasti nije uvijek dobro uspostavljena. Ova slabost može biti uzrokovana različitim uzrocima, uključujući nedostatke ustavnog okvira, kao i nedostatak potrebnih struktura, ljudskih resursa i pravne ekspertize. Nedostatak ekspertize i kapaciteta parlamenta najviše je prisutan u Crnoj Gori, Republici Moldaviji i Bosni i Hercegovini.

Kada je riječ o izborima i političkom pluralizmu Parlamentarna skupština poziva da da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine dovede Ustav i izborno zakonodavstvo u sklad sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima s ciljem eliminiranja diskriminacije bazirane na etničkoj pripadnosti.

Ocjenjujući dijalog političkih stranaka u Parlamentima zemalja u razvoju, kada je riječ o Bosni i Hercegovini Parlamentarna skupština Vijeća Evrope poziva da političke snage u Bosni i Hercegovini uspostave ozbiljan institucionaliziran proces za pripremu sveobuhvatnog paketa ustavnih amandmana sukladno postprijemnim obavezama zemlje, u potpunosti koristeći preporuke i stručnost Venecijanske komisije. Kompletan izvještaj Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope možete pročitati ovdje.