Ministarstvo finansija i trezora BiH i Ambasada Holandije u BiH potpisali su ugovor o grantu od 515.000 evra kojim će biti realizovana dva važna projekta – Upravljanje javnim dugom i Nadzor i registracija državne imovine.

U zajedničkom saopštenju Ministarstva i holandske Ambasade navodi se da će provođenje oba projekta, koja bi trebalo da budu završena do kraja 2011. godine značajno pomoći Ministarstvu u unapređivanju aktivnosti u ovim oblastima.

Za Upravljanje javnim dugom, Ministarstvo planira uvesti moderan softver za praćenje i analiziranje podataka, dok za Nadzor i registraciju državne imovine planira unaprijediti tehničke kapacitete i nabaviti neophodnu opremu za uspješno provođenje ove značajne funkcije.

Ovaj grant dodijeljen je BiH kao članici Svjetske banke, a pripada grupi zemalja koju Holandija predvodi i zastupa.

S obzirom na povezanost ove dvije zemlje u međunarodnim okvirima, planirano je da ova saradnja bude obnavljana i ubuduće, objavljeno je na portalu capital.ba