Drugi sastanak u ovoj godini Foruma za koordinaciju donatora (DCF) u organizaciji Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija i trezora održan je 07. lipnja 2010. godine, a sastankom je predsjedavao Michael Tatham, ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH.

Ambasador Tatham je govorio o dosadašnjem angažmanu svoje zemlje u BiH, zatvaranju Ureda Velike Britanije za međunarodni razvoj (DFiD) u februaru 2011. godine, kao i o budućim aktivnostima Vlade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine predstavio je plan implementacije pilot projekta podrške pojedinačnim sektorima u Bosni i Hercegovini. Na sastanku su prezentirani i prijedlozi promjena u načinu funkcioniranja Foruma za koordinaciju donatora (DCF).

Sastanak članova DCF-a je, ujedno, bio i prilika predstavnicima najvećih donatorskih agencija, koje implementiraju programe i projekte u BiH, informirati Forum o novim i planiranim projektima, razmijeniti mišljenja o svojim aktivnostima, pozitivnim iskustvima kao i izazovima s kojima se susreću tokom implementacije aktivnosti na terenu.

Kvartalni sastanci DCF-a predstavljaju glavni mehanizam koordinacije između multilateralnih, bilateralnih donatorskih organizacija i vlasti Bosne i Hercegovine i prilika su za razmjenu informacija o razvojnim politikama BiH kao i aktivnostima donatora u zemlji.

Sastanku je pored ostalih učesnika prisustvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.