Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas Strategiju razvoja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) za period 2010.-2015.

Tim dokumentom definirani su strateški ciljevi razvoja i unapređenja IDDEEA-e te sistema dokumenata u BiH, radi uspostave što efikasnije administracije i pojednostavljenja administrativnih procedura za građane, što je jedno od osnovnih opredjeljenja IDDEEA-e.

Uvođenje elektronskih servisa koji su definirani EU direktivom o servisima i koji će biti dostupni građanima sigurno je jedan od najvažnijih projekata koji će biti implementiran u ovom periodu, saopćeno je iz IDDEEA-e.

Od 12 servisa za građane i osam servisa za poslovne subjekte IDDEEA je direktno zadužena za podršku kod triju servisa, a indirektno za još 15.

Implementacijom aktivnosti iz Strategije građanima će biti omogućeno da pojedine aktivnosti kod nadležnih ministarstava unutarnjih poslova u vezi sa sistemom dokumenata obavljaju elektronskim putem, a upravi i poslovnim subjektima će biti omogućeno da ličnu kartu koriste kao medij za elektronsko potpisivanje.

Kroz implementaciju aktivnosti iz Strategije posebna pažnja je posvećena sigurnosti procesa izdavanja dokumenata kod nadležnih ministarstava unutarnjih poslova te obuci i kontroli službenika tih ministarstava.

U skladu s navedenim, IDDEEA je u planu rada usvojenom od Vijeća ministara za 2010. zajedno s ministarstvom civilnih poslova već pokrenula aktivnosti izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju, ličnoj karti, prebivalištu i boravištu i putnim ispravama, što je preduvjet za implementaciju Strategije, prenosi portal ekapija.ba