Postavljanje optičkih čitača biometrijskih pasoša na bh. graničnim prelazima, odnosno njihova informatička vezanost, jedan je od uslova iz Mape puta za ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine.

Sanela Dujković, glasnogovornica Državne granične službe, potvrdila je «Sanu» da je Granična policija BiH ispunila i taj uslov za liberalizaciju viznog režima. Ona vjeruje da će to i verificirati ekspertni timovi Evropske komisije koji će u februaru boraviti u BiH, a kada će donijeti konačnu odluku o tome da li je BiH spremna za bezvizni režim.

"U toku je instalacija optičkih čitača za nove pasoše, koje mora biti završeno do kraja januara. Optički čitači se odnose na uslov koji kaže da svi bh. granični prelazi moraju biti informatički umreženi. U skladu sa tim Granična policija BiH je već prošle godine stavila kao jedan od proriteta u svom radu upravo informatičku uvezanost graničnih prelaza na kojima je bilo 78 optičkih čitača. Mi smo mi iz vlastitog budžeta kupili još 30 komada, a nedavno smo za 150.000 eura koje nam je donirala Vlada Njemačke kupili 50 optičkih čitača", kaže Dujković.

Ona precizira da je riječ o 158 optičkih čitača koji će biti na međunarodnim graničnim prelazima BiH.

"Veoma bitno je reći da je informatički uvezan 31 granični prelaz. U narednom periodu, do dolaska ekspertnih timova Evropske komisije, bit će umreženo svih 36 najfrekventnijih graničnih prelaza. A onda, u skladu sa dinamikom rada koja je predviđena Strategijom Granične policije BiH, bit će uvezivani i ostali međunarodni granični prelazi, kojih ukupno ima 55. Granična policija je sa svim tim aktivnostima koje sam nabrojala ispunila i taj uslov za liberalizaciju viznog režima i mi vjerujemo da će ekspertni timovi koji dolaze u februaru upravo to i verificirati", ponovila je Dujković, piše San, a prenosi portal ekapija.