Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, entitetski premijeri Milorad Dodik i Mustafa Mujezinović, ministar finansija BiH Dragan Vrankić, gradonačelnik Brčko distrikta Dragan Pajić, te predstavnici donatora Fonda za RJU iz delegacije Europske komisije u BiH, kao i ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Švedske i Holandije potpisali su Aneks Memoranduma o razumijevanju  za uspostavljanje Fonda za RJU.

Potpisivanjem Aneksa ulaganje pomenutih donatora u Fond za reformu javne uprave produženo je do kraja 2010. godine. Ranije su donatori u Fond uložili 4,5 miliona eura, a u međuvremenu DfID je izvršio dodatna ulaganja u Fond i to u iznosu od milion eura.

Namjena i način funkcionisanja Fonda su usaglašeni Memorandumom, a operativno upravljenje Fondom povjereno je Uredu koordinatora za reformu javne uprave i pravno utemeljeno na primjeni propisa BiH o javnim nabavkama.

Aneksom Memoranduma predviđeno je da godišnju reviziju Fonda za RJU vrši Ured za reviziju institucija BiH.