Nezavisne novine: Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je jučer u prvom čitanju budžet BiH za narednu godinu u iznosu od oko 1,365 milijardi KM, od čega će oko 1,028 milijardi biti utrošeno na finansiranje institucija, a oko 341 milion za otplatu vanjskog duga.

Inicijativa Kluba poslanika Stranke za BiH da budžet bude usvojen u oba čitanja nije dobila potrebnu podršku iz RS.

"Niti jedan prijedlog budžeta nije savršen pa nije niti ovaj. Cijenimo da je ovo trenutno moguće rješenje i smatramo da bi ga trebalo danas razmatrati u oba čitanja, jer nakon nas i Dom naroda mora razmatrati budžet, a sve to treba biti okončano do kraja godine", kazala je Azra Hadžiahmetović, predsjedavajuća Kluba ove stranke.

Milorad Živković, predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanik SNSD-a, odbacio je ovu inicijativu pojašnjavajući da poslanici imaju pravo da amandmanima popravljaju budžet, ali vodeći računa da ne izađu iz okvira dogovorenog u Fiskalnom vijeću BiH. Usvojeni budžet manji je za 24,5 miliona KM od prvobitne verzije, ali je smanjenjem materijalnih troškova osigurano 35 miliona KM za povratak.

"Ne treba sebi da oduzimamo pravo da popravimo budžet pa čak i kad bi pojedinačne stavke mijenjali za pet odsto. Mi smo prethodnu verziju budžeta odbili, jer je srpski član Predsjedništva BiH preglasan. Dosad smo tri puta imali situaciju u kojoj nam je rečeno popravit ćemo prijedlog u amandmanskoj fazi pa se onda odbace naši amandmani. Zato nismo prošli put glasali, ali i dalje smatram da treba da imamo prava za promjene", kazao je Živković.

Njegov zamjenik i poslanik HDZ BiH Niko Lozančić ustvrdio je da budžet neće biti usvojen do kraja godine ukoliko bude otvoren prostor za amandmane.

"Meni se osobno ne sviđa što svake godine smanjujemo procenat koji država dobija od novca prikupljenog na jedinstveni račun Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Mislim da mi treba taj procenat da vratimo na nivo kakav je bio na početku našeg mandata", rekao je Lozančić.

Bakir Izetbegović, predsjedavajući Kluba poslanika SDA, naglasio je da je njegovoj stranici ovaj prijedlog prihvatljiv, ali ne i dobar.

"Nužno je da više pažnje posvetimo povratku, tako što ćemo izdvojiti više novca", rekao je Izetbegović, dok je Martin Raguž, poslanik HDZ 1990, predložio da parlament BiH ponovo zaduži Vijeće ministara BiH da se kredito zaduži za oko 400 miliona KM. 

Ragužev prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu te je upućen na dodatno usaglašavanje.

Inicijativa za vraćanje diplomatskih pasoša

Raspravi o budžetu na jučerašnjoj sjednici prethodila je prepirka o inicijativi poslanika SDP BiH Denisa Bećirovića da parlament zatraži od poslanika i ministara da vrate diplomatske pasoše dok građanima BiH ne budu ukinute vize.

Većina poslanika odbacila je ovu inicijativu smatrajući je demagoškom, dok su neki, poput Adema Huskića iz Stranke za BiH, javno najavili vraćanje svoje diplomatske putovnice, čijim vlasnicima ne trebaju vize za putovanje u većinu zemalja EU.