Nezavisne novine: Prava pacijenata predviđena novim zakonom, čiji je nacrt nedavno usvojila Vlada FBiH, teško će biti ostvarivana bez nezavisne institucije koja će pratiti njegovu provedbu, smatra Bakir Nakaš, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu.

Nacrtom zakona o pravima, odgovornosti i obavezama pacijenta predviđeno je da svi pacijenti imaju jednaku i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, te je zabranjen svaki vid diskriminacije pacijenata.

Zakonom su predviđene i kazne za zdravstvene ustanove koje ne poštuju prava pacijenta, i to u iznosu od 10.000 do 15.000 KM. Za odgovorno lice zdravstvene ustanove kazne se kreću od 500 do 3.000 KM, zdravstvenog radnika od 250 do 1.500 KM, a pacijenta koji se ne bude pridržavao zakona kazne će biti od 50 do 500 KM.

Nakaš ističe da je evidentno kršenje prava pacijenata i zdravstvenih radnika.

"Veliki broj listi čekanja na dijagnostičke pretrage je neopravdan. Dobra organizacija riješila bi ovaj problem. Ljekari često pacijente šalju na nepotrebne dijagnostičke pretrage ili pacijenti samoinicijativno traže ultrazvuk srca, pa oni kojima je ovaj pregled zaista neophodan na njega čekaju po šest mjeseci", kaže Nakaš.

Dodaje da je i korupcija i te kako prisutna, pogotovo kod ljekara koji istovremeno rade u privatnom i javnom sektoru.

"Kako je moguće da je ljekar dostupan svakodnevno u privatnoj ambulanti, ali da pacijent do njega ne može doći u javnoj ustanovi? Dvojnu praksu bih odmah ukinuo", naglasio je Nakaš.

S druge strane, ljekari se često žale da im pacijenti upućuju prijetnje.

Nacrtom je predviđeno da provedbu prava prati Ministarstvo zdravstva FBiH i komisije zdravstvenih ustanova, ali Nakaš smatra da bi za to trebalo da bude zadužena neka neutralna institucija.

"Prije nego što je zakon usvojen, u FBiH je postojala dilema da li će prava pacijenata biti definirana u deklaraciji ili u zakonu. FBiH se opredjelila za zakon, mada iskustvo Hrvatske, koja je također usvojila zakon, nije pozitivno. Zakoni moraju biti poštovani, a njihovu provedbu neko mora pratiti. U ovom zakonu nije predviđeno formiranje ombudsmana za zdravstvo niti neutralne institucije koja će pratiti njegovu provedbu", kaže Nakaš.

On smatra da ni bh. društvo nije dovoljno sazrelo za zaštitu digniteta pacijenata i zdravstvenih radnika, te da bi i to moglo onemogućiti kvalitetnu primjenu ovog zakona.

Iako smatra da je ovo pozitivan korak Vlade FBiH, Nakaš se boji da će ovaj zakon biti samo jedan u nizu usvojenih, ali neprovedenih zakona.

"Za ocjenu poštivanja prava pacijenata i zdravstvenih radnika moraju postojati objektivna mjerila za ocjenu zadovoljstva i iskustva i jednih i drugih. Zakonom je predviđeno anketiranje pacijenata i zdravstvenih radnika, ali ovdje nedostaje nevladin sektor koji bi trebalo nepristrasno da ocijeni čija prava su ugrožena. Takvu ocjenu ne mogu raditi zdravstveni radnici", kaže Nakaš.

U Ministarstvu zdravlja FBiH su istakli kako su prava pacijenata do sada bila definirana samo u jednom članu u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Kažu kako je zakonom predviđeno formiranje zdravstvenih savjeta u općinama čiji je cilj poboljšanje zdravstvene zaštite, kao i niza komisija kojima će pacijenti moći dostaviti svoje pritužbe ili prijedloge.

"Zagarantovano mu je pravo na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije, pravo na samoodlučivanje i pristanak, lično dostojanstvo i privatnost, na prigovor u slučaju da nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, pravo na naknadu štete, prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom", navedeno je u zakonu, u kojem se obaveze i odgovornosti pacijenata odnose na zaštitu njegovog, ali i zdravlja drugih pacijenata, zdravstvenih radnika i ljudi u zajednici u kojoj živi.

Safet Omerović, ministar zdravlja FBiH, istakao je kako je cilj ovog zakona uspostava partnerskog odnosa između pacijenata i zdravstvenih radnika kako bi efekat zdravstvene usluge bio bolji.

"Jedan dio se odnosi na žrtve nasilja, a posebno na djecu", rekao je Omerović.