Šesti po redu sastanak Regionalnog ekonomskog foruma za jugoistočnu Europu 2009. održat će se 19. i 20. studenog 2009. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BIH u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Kao nevladina inicijativa Regionalni ekonomski forum okuplja visoke zvaničnike vlada, vodeće donosioce odluka, gradonačelnike, pripadnike akademske zajednice i javne ličnosti, dok je poseban naglasak stavljen na sudjelovanje predstavnika naistaknutijih kompanija u regiji.

Naziv i okvirna tema REF SEE 2009. je "Konkurenti i partneri na putu u Europsku uniju u uvjetima svjetske ekonomske krize".

Poseban osvrt će se dati na sljedeće teme kojima će biti posvećeni i odvojeni okrugli stolovi: "Lokalna samouprava u uvjetima svjetske ekonomske krize: Glavni gradovi – generatori ekonomskog razvitka regiona", "Regionalni odgovor na ekonomsku krizu: Poslovni i razvojni pogled" i "Club de Madrid – Političke dimenzije svjetske ekonomske krize i europski odgovor: državni interesi, stabilnost, globalno upravljanje".