Nezavisne novine:  Zakon o državnoj službi štiti zaposlene u opštinskim administracijama da ne mogu odgovarati za svoju neljubaznost i neodgovornost prema građanima čiji moraju biti servis.

Tvrdi ovo Ibrahim Hadžibajrić, načelnik sarajevske opštine Stari grad, jedan od rijetkih koji je ukazao na ovaj problem u radu opštinskih adminisitracija.

Da su neljubazni opštinski službenici jedan od najvećih problema građana, tvrde i u Centru civilnih incijativa (CCI) koji u 14 bh. opština prate rad u lokalnim zajednicama.

Siniša Bencun, predstavnik CCI u Bijeljini, kaže da su građani sami identifikovali osnovne probleme a jedan od njih je i rad službenika na šalterima i konkretna pomoć građanima.

"Primjedbi je bilo i na zapošljavanje službenika u opštinskim administracijama i nepravilnosti na konkursima", istakao je Bencun i dodao da će narednog mjeseca imati detaljne analize i podatke o radu administracije u lokalnim zajednicama.

Hadžibajrić tvrdi da se računi ispostavljaju uvijek prvom čovjeku neke institucije iako sa građanima direktno kontaktiraju službenici.

"Svi problemi se mogu riješiti lijepim ponašanjem i osmijehom. To ne košta ništa a građanima znači mnogo kada dođu da rješavaju problem bilo koje vrste. Kada dobijete pristojno ponašanje na početku, kasnije sve ide lakše", rekao je Hadžibajrić.

Priznaje da ima pritužbi i na rad službenika u njegovoj opštini Stari grad, te da je bilo slučajeva da se pokreće disciplinski postupak.

"Postoji zakonska mogućnost pokretanja disciplinskog postupka na osnovu primjedbi građana, a onda imate prvostepeni i drugostepeni organ, odluke i žalbe i u svemu tome prođe po pola godine da se na kraju ništa ne desi. Svi računaju na to da će neko izgubiti strpljenje. Jedina mogućnost da se s vrha nešto preduzme je izmjena sistematizacije za koju nam je trebalo osam mjeseci jer su takve procedure", kaže Hadžibajrić i dodaje da bi se odnos službenika najlakše promijenio kada bi se visinom plata stimulisali ili destimulisali.

Enver Išerić, direktor Agencije za državnu službu (ADS) Federacije BiH, ranije je upozorio da ne mogu nikoga sankcionisati iako su primijetili nepravilnosti kod primanja pripravnika u opštinama.

U ADS FBiH dobijali su anonimne dojave iz opština gdje su im dostavili rješenja o nezakonitom prijemu državnih službenika na neodređeno vrijeme i o nezakonitom unapređenju državnih službenika

ADS FBiH redovno radi revizije u državnoj upravi a zbog kršenja zakona donosili su i rješenja o prestanku radnog odnosa.

Prema podacima sa veb sajta ove agencije, u 2008. godini izdali su 432 naloga za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa i to za 117 državnih službenika jer nisu ispunjavali uslov u pogledu stručne spreme, te za 290 službenika jer nisu radni odnos zasnovali u skladu sa zakonom, dok 25 državnih službenika nije ispunjavalo oba ova uslova.