Nezavisne novine: Sve institucije koje rade na izdavanju ličnih dokumenata u BiH do 15. avgusta moraju imati antikorupcione programe jer se bez ovakvih dokumenata ne mogu ispuniti uslovi za liberalizaciju viznog režima. Potvrdio je ovo Siniša Macan, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Podsjetio je da u oblasti bezbjednosti dokumenata, osim izdavanja biometrijskih pasoša, BiH ima obavezu prema EU da donese i provede antikorupcione programe, ubrza obavještavanje Interpola o ukradenim pasošima i uvede elektronsko dostavljanje podataka iz matičnih ureda. Macan kaže da su uputili smjernice za izradu antikorupcionih programa, te podsjetio da u BiH na izdavanju dokumenta rade 162 institucije, gdje se moraju isključiti sve mogućnosti korupcije.

Evidencija ukradenih dokumenata

Direktor IDDEEA Siniša Macan naglasio je da je sa centralnom bazom podataka u biometrijskom sistemu, koji je počeo od 6. jula ove godine, poboljšan i upis ukradenih dokumenata u INTERPOL-ov registar. Prema odluci Savjeta ministara BiH, do 31. decembra ove godine treba početi elektronsko vođenje matičnih knjiga, čemu će prethoditi i izmjena Zakona o matičnim knjigama u entitetima zbog razmjene podataka.

"Oni moraju u okviru svoje nadležnosti i svoje organizacije da donesu antikorupcioni program koji je provodiv. Dosta njih je to već uradilo, a dali smo posljednji rok 15. avgust", kazao je Macan, koji je i član bh. pregovaračkog tima s Evropskom komisijom o liberalizaciji viznog režima. Macan ne očekuje da bi BiH u ovom momentu mogla imati problema u liberalizaciji viznog režima zbog antikorupcionih programa, ali bi kasnije.

"To je dugoročno ključni uslov jer antikorupcija i alati za borbu protiv korupcije su nešto bez čega nećemo proći zato što je u pitanju bezbjednost zemalja EU. Oni ne vjeruju našem sistemu dok ne primijenimo sve ove standarde i zbog sebe stavljaju dodatni filter provjere, a to su vize", objašnjava Macan. Naglašava da su svi zahtjevi EU opravdani jer u nekim matičnim uredima nije bilo inspekcijskih kontrola decenijama, a istrage u Tužilaštvu BiH o izdavanju lažnih dokumenata potvrđuju propuste. Macan tvrdi da su smjernice koje je uputila IDDEEA zasnovane na međunarodnim standardima Grupe 8 i potrebno je imati detaljan program koji uključuje redovan i iznenadni inspekcijski nadzor, kontrolu dokumentacije, aktivniji rad menadžmenta i obilazak lokacija gdje se izdaju dokumenta. Posebno naglašava međusobne kontakte organa koji rade na dokumentima.

"Ako se neko pojavi prvi put u BiH ko ima 27 godina i nikada nije imao nikakav dokument, a dobio je državljanstvo, to je odmah signal službeniku da provjeri ko je taj čovjek, gdje je boravio i kako se nikada nije javio. To podrazumijeva niz mehanizama saradnje institucija na izdavanju dokumenta i dnevnu komunikaciju. Godinama smo fokusirani da li je zaštićen dokument, a najveća zaštita je rad sa ljudima", kazao je Macan. Akcioni planovi za borbu protiv korupcije u nekim MUP-ovima postoje već duže vrijeme, zbog čega neće biti problem ispuniti ovaj uslov.

Mirna Šoja, portparol MUP-a RS, tvrdi da su u okviru Akcionog plana za borbu protiv korupcije definisani mehanizmi za sprečavanje korupcije i u službama koje izdaju dokumente.

"Postoji i kodeks ponašanja za službenike i urađen je u skladu sa standardima EK. Svi službenici potpisali su izjave da će se ponašati u skladu s ovim kodeksom. Službenici koji rade na izdavanju dokumenata prošli su i obuke i potrebne provjere. Postoji i pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u MUP-u RS", rekla je Šoja.

Miralem Malkić, portparol MUP-a Tuzlanskog kantona, kaže da se već godinu primjenjuje antikorupcioni akcioni plan na osnovu kojeg je formiran i tim koji provodi i nadgleda sve aktivnosti u sprečavanju korupcije.

"Ovo je, u stvari, prva faza u strategiji borbe protiv korupcije u BiH i MUP-ovi su u to uključeni. Pooštrena je kontrola rada službenika na izdavanju dokumenata i uvedeni su novi standardi. Apelujemo i na građane da doprinesu u borbi protiv korupcije i sami prijave slučajeve korupcije ako se s tim suoče", dodao je Malkić.