Federalni ministar prostornog uređenja Salko Obhođaš primio je, 3. juna 2009. godine, delegaciju USAID SPIRA, koju je predvodio direktor ovog projekta Stephen J. Farkas.

Na sastanku je između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i USAID SPIRA potpisan Protokol o prihvatanju koncepta pojednostavljivanja izdavanja dozvola u oblasti građenja uvođenjem elektronske razmjene dokumenata i upravljanja dokumentima (EDMWS).

Uvođenje EDMWS-a omogućava pojednostavljivanje procesa izdavanja urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole kroz proces sistema upravljanja dokumentima, razmjene podataka/dokumenata elektronskim putem, nadgledanje, praćenje i kontrola razmjene podataka/dokumenata sa drugim institucijama uključenim u proces dobijanja dozvola.

Na sastanku je bilo riječi i o projektu uspostave Jedinstvenog registra regulative koja se tiče odobravanja građenja, koji zajedno rade USAID SPIRA, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i kantonalna ministarstva nadležna za oblast prostornog planiranja i građenja.

Na sastanku je izraženo obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i postignutim rezultatima i istaknuta spremnost za nastavak saradnje, prenosi portal ekapija.