Nezavisne novine: Predstavnici državne i entitetskih vlada jučer u Sarajevu nisu uspjeli usaglasiti Prijedlog zakona o prevozu opasnih materija, jednog od šest zakona čije je usvajanje uslov za ukidanje viza građanima BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH oragniziralo je ovu ministarsku konferenciju o izradi Prijedloga zakona o prevozu opasnih materija, o kojem već duže vrijeme nema sagalsnosti u bh. parlamentu.

"BiH ima obavezu usaglašavanja zakonodavstva iz oblasti prevoza opasnih tvari sa zakonodavstvom EU. Također, donošenje ovog zakona je prioritet za liberaliziranje viznog režima. Cilj sastanka je bio postizanje dogovora o ovom zakonu, ali kompromis nije postignut. Ministar unutrašnjih poslova RS kazao je da ovaj zakon treba ostati u nadležnosti entiteta, dok su ostali sudionici sastanka podržali izradu zakona", naveli su iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova RS, pojasnio je da je na jučerašnju konferenciju došao kako bi pomogao u pronalasku kompromisnog rješenja, ali da je ministar prometa i komunikacija BiH ultimativno tražio podršku svih prisutnih predloženom zakonu.

"EU od nas traži da u domaćem zakonodavstvu implementiramo evropske direktive koje se odnose na ovu oblasti. RS je prije godinu dana usvojila zakon iz ove oblasti koji je u potpunosti usklađen s ovim direktivama. EU nikad nije kazala da to mora biti državni ili entitetski zakon. Problem je što u FBiH ne mogu postići dogovor pa onda krivicu prebacuju na RS. Naravno da nam je cilj da ispunimo ovaj uslov, ali ne može se ultimativno tražiti da to bude na državnom nivou kad je moguće da usklađivanjem entitetskih zakona bude ispunjen ovaj uslov", kazao je Čađo.

Na konferenciji su učestvovali čelnici državnih ministarstva prometa i komunikacija, sigurnosti, odbrane, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, entitetskih MUP-ova te Uprave za indirektno oporezivanje i Direkcije za evropske integracije BiH.

Evropska komisija proteklog mjeseca je od Vijeća ministara i parlamenta BiH zatražila da usvoje šest zakona čime bi ispunili uslove za pozitivnu ocjenu EK za ukidanje viza za građane BiH.

U pismu upućenom čelnicima parlamenta BiH Dimitris Kurkulas, šef delegacije EK u BiH, zatražio je hitno usvajanje zakona o graničnoj kontroli, kontroli kretanja naoružanja i vojne opreme, oružju, transportu opasnih materija, međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te antidiskriminaciji.

"Zakonima o kontroli kretanja naoružanja i vojne opreme, oružju i prevozu opasnih materija biće ispunjen dio uslova koji se odnosi na provedbu međunarodnih standarda u borbi protiv terorizma", naveo je Kurkulas.

Parlament BiH nakon ovog pisma zatražio je od Vijeća ministara da ponovo razmotri sve ove zakone, usaglasi njihove tekstove te ih jednoglasno usvoji i proslijedi parlamentu. Poslanici su se obavezali da će usaglašene zakone prihvatiti bez rasprave i po hitnoj proceduri. Vijeće ministara BiH zadužilo je resorna ministarstva da organizuju ministarske konferencije za usaglašavanje ovih zakona.