Nezavisne novine: Operativno-komunikacijski centar BiH 112, kojem će građani moći da prijave sve vrste hitnih situacija u slučaju prirodnih ili drugih nepogoda, jučer je svečano otvoren u Sarajevu.

Građani će pozivom na broj 112 moći da prijave nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra.

"Centar 112 će biti mjesto na kojem će civilni organi i institucije obavljati svoju funkciju u slučaju najtežih oblika prirodnih ili drugih nepogoda. BiH želi da postane član EU, a to podrazumijeva bolju saradnju zemalja članica i uzajamnu pomoć. U centru će biti sjedište Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, koji sačinjavaju predstavnici državnih, entitetskih institucija i Brčko distrikta", kazao je Tarik Sadović, ministar sigurnosti BiH. Uspostava Operativno-komunikacijskog centra 112 predstavlja prvu od tri faze saradnje s predstavnicima Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske DEMA i UNDP-a, koji su finansirali cjelokupan projekat.

U narednim fazama slijedi uvezivanje centra u mrežu s operativnim centrima dragih institucija i organa BiH, entiteta i Brčko distrikta, kao i u mrežu operativnih centara susjednih država, država regiona, operativnih centara UN-a i regionalnih organizacija.

Formiranje ovog centra jedan je od uslova koje je pred BiH postavila Evropska komisija s ciljem jačanja kapaciteta djelovanja sistema civilne zaštite država članica EU.