Monitoring postupaka javne nabavke pokazao je da postoji najmanje 50 različitih kršenja zakonskih propisa u procedurama za nabavke koje provode državne institucije u BiH.

Informacije koje je Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine prikupila na temelju revizorskih izvještaja, odluka Ureda za razmatranje žalbi i drugih izvora, pokazuje brojne neregularnosti u oblasti javnih nabavki. Naprimjer, otvaranje ponuda se vrši neposreno nakon krajnjeg roka za prijem ponuda, ne navodi se vrijeme otvaranja ponuda, potom period trajanja ugovora, kao ni potkriteriji za vrednovanje ponuda.

Posebno su zanimljivi slučajevi gdje odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ne sadrži razloge izbora najpovoljnije ponude te slučajevi prihvatanja ponude u kojoj tehnička specifikacija nije bila potpuna. Također, bilo je slučajeva gdje su prihvatane ponude koje ne zadovoljavaju sve zakonske uslove.

Evidentirani su i primjeri izbora ponuda s najvećom cijenom, kao i neobavještavanje o dodjeli ugovora.

Otvaranje ponuda koje su primljene nakon isteka krajnjeg roka i članstvo u komisiji za javne nabavke osobe koja je istovremeno osnivač i vlasnik preduzeća koje učestvuje u predmetnoj nabavci, na ovom su popisu neregularnosti.

Iako je zaključak Agencije za javne nabavke BiH da uočena kršenja zakona nisu masovno izražena, očito je da tenderske procedure u državnim institucijama i javnim preduzećima ostaju najpogodniji teren za korupciju i nezakonite radnje. Potvrdu toga lako je naći u izvještajima nevladinih organizacija te u ogromnom broju žalbi na tendere.

Prema podacima s početka 2009. godine, zbog sporog rješavanja žalbi na tendere, u birokratskim labirintima u Bosni i Hercegovini `zarobljeno` je oko 3,5 milijardi KM. Tolika je, naime, vrijednost ugovora, odnosno poslova, čija je provedba blokirana zbog neučinkovitog rješavanja žalbi u Agenciji za žalbe Bosne i Hercegovine, prenosi portal ekapija.