Dnevni list: “Prošlo je vrijeme visokih profita komercijalnih banaka u BiH. S obzirom na ekonomsku krizu koja se odražava i na našu zemlju, banke bi trebale preispitati kamatne stope na kredite”, kazao je jučer predsjedatelj Vijeća ministara BiH Nikola Špirić. On je ovo izjavio nakon sjednice Fiskalnog vijeća BiH, na kojoj se razgovaralo o posljedicama ekonomske krize, kao i mogućim mjerama za njihovo prevladavanje.

Smanjenje doznaka i izvoza

Fiskalno vijeće jučer je razgovaralo o mogućim utjecajima globalne ekonomske krize na BiH. Detektirane su one točke u kojima bi BiH mogla osjetiti utjecaj krize. Prema Špirićevim riječima, ta bi se kriza najviše mogle odraziti na izvoznike, kao i na smanjenje doznaka bh. državljana iz inozemstva. Podsjetio je da su te doznake iznosile oko 15 posto BDP-a.

On je najavio da će predstavnici vlasti otvoriti dijalog s predstavnicima banaka o ovom pitanju. Prema njegovim riječima, budući da BiH neće istim intenzitetom biti zahvaćena globalnom ekonomskom krizom kao zemlje Europske unije, onda nema ni razloga da kamatne stope komercijalnih banaka budu enormno visoke u donosu na zemlje odakle su majke-banke.  “Predstavnicima banaka moramo ukazati na to da je izgradnja povjerenja dvosmjeran proces. Svi moramo snositi teret krize”, istaknuo je predsjedatelj Vijeća ministara.

Napomenuo je da Vijeće ministara ne može određivati visinu kamatnih stopa, jer je njihovo formiranje slobodno, odnosno o njemu odlučuju same banke. “Ne želimo ugroziti komercijalno bankarstvo niti  povjerenje građana u njega, ali o tim stvarima moramo razgovarati”, istaknuo je Špirić.

Špirić je kazao da su zadužene državna i entitetska vlada da od kraja mjeseca obave raspravu o ovom pitanju, i da se na idućem sastanku razgovara o konkretnim mjerama, te da se odluči što je to što će koordinirati država, a što entiteti.

“Tad ćemo govoriti o konkretnim mjerama i akcijama, da bi se izišlo iz jedne opće priče. Vlade entiteta dotad trebaju reći koji su to strateški izvoznici sa stanovišta entitetske ekonomije, da vidimo na koji način se ti izvoznici mogu podržati, i da vidimo što je sa strateškom domaćom ekonomijom”, kazao je Špirić.