Vlada FBiH na današnjoj sjednici, uz ostalo, razmatrala je i podržala Memorandum o međusobnoj suradnji tajništva Vijeća ministara BiH, entiteta i Vlade Brčko distrikta koji je, u okviru Strategije za reformu javne uprave, u funkciji približavanja naše zemlje EU.

Reformu javne uprave, koja će biti efikasnija i transparentnija, organizirana na profesionalnim osnovama, zahtijevaju civilno društvo, poslovna zajednica i građani naše zemlje.

Tajnici vlada su se iz ovih razloga suglasili da potpišu Memorandum o zajedničkoj suradnji u cilju uspostavljanja pune odgovornosti domaćih vlasti za pripremu i izradu politika na svim razinama vlasti i unapređenja međusobne komunikacije.

Implementacija Memoranduma će doprinijeti jačanju tajništva i drugih institucija u sastavu vlada što je u funkciji ostvarenja odgovornije, transparentnije i efikasnije javne uprave u službi građana, saopćeno je iz Ureda za informiranje federalne Vlade.