Nezavisne novine: Fiskalno vijeće BiH utvrdilo je proračunski okvir za 2009. za institucije BiH koji će biti veći za 12 posto, od ovogodišnjeg, odnosno za 100 milijuna maraka dok će zahvat iz indirektnih poreza biti veće za osam posto, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.

“Prilikom donošenja rješenja za proračunske okvire, osnovni moto bio nam je da vodimo restriktivnu monetarnu i fiskalnu politiku za sljedeću godinu, s obzirom na to da očekujemo da će globalna financijska kriza imati indirektne efekte na BiH, da će doći do sporijeg rasta prihoda od PDV-a i smanjene stope rasta društvenog bruto proizvoda”, rekao je Špirić novinarima nakon jučerašnje sjednice Fiskalnog vijeća u Banjoj Luci. Špirić je naveo da će entiteti i Brčko Distrikt imati proračunski okvir veći za šest posto, a zahvat iz indirektnih poreza četiri posto, i pojasnio da su ovi iznosi manji zato što imaju pravo na rebalanse, za razliku od državnih institucija.

Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić rekao je da je nezadovoljan usvojenim proračunskim okvirom na državnoj razini, pojasnivši da on ne može zadovoljiti ni minimalne potrebe državnih tijela. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je napravljen kvalitetan bazičan dogovor u vezi s proračunskim okvirima i zahvatima indirektnih poreza za različite razine proračuna.

Premijer Federacije BiH Nedžad Branković izjavio je da je donesen zaključak da se pristupi izradi i utvrđivanju najniže cijene rada koja će važiti za sve institucije vlasti u BiH, što je “važna osnovica reforme javne uprave i vodi k ravnomjernijoj javnoj potrošnji”.