Dnevni avaz: Upravno vijeće Centralne banke (CB) BiH jučer je donijelo odluku o smanjenju stope obavezne rezerve koju komercijalne banke u BiH drže kod CBBiH sa 18 na 14 posto.

Bolje poslovanje

Iako likvidnost komercijalnih banaka u BiH nije ugrožena, odlukom o smanjenju stope obavezne rezerve za četiri posto bankama će biti omogućena dodatna likvidnost od 727 miliona maraka. Ovakvu odluku CBBiH pozdravile su i komercijalne banke, jer je zbog aktuelnog stanja na svjetskom finansijskom tržištu priliv likvidnih sredstava iz inozemstva u BiH ograničen, a ograničene su i mogućnosti zaduživanja bh. banaka u inozemstvu.

Direktor Raiffeisen banke BiH Mihael Miler (Michael Mueller) za "Dnevni avaz" kaže da je ova odluka CBBiH o smanjenju stope obavezne rezerve u ovakvoj situaciji dobrodošla, jer će cjelokupnom bankarskom sistemu u BiH omogućiti dodatnu likvidnost i bolje poslovanje.

– Na drugoj strani, zbog negativnih vijesti o svjetskoj finansijskoj krizi koje su prenošene našoj javnosti, došlo je do ishitrenih reakcija pojedinaca, na šta bi ova odluka trebala djelovat umirujuće. Ono što je nama od velikog značaja jeste da  odluka CBBiH pokazuje da su institucije u BiH, kao i vlade i institucije  drugih evropskih zemalja, spremne da pomognu bankarski sistem u državi – kaže Miler.

Smanjenje tereta

Predsjednik uprave Hypo Alpe-Adria banke Petar Jurčić kaže da je ovaj potez CBBiH došao kao odgovor na cjelokupnu finansijsku situaciju u Evropi. Ovo će, u svakom slučaju, olakšati posao komercijalnim bankama. Regulatorne izmjene u pravcu povećanja iznosa osiguranih depozita, kao i smanjenje tereta obavezne rezerve za  banke, znače mnogo, jer se na taj način šalje pozitivan signal javnosti kao  dokaz da je država odlučna da se finasijska kriza u BiH što manje osjeti kaže Jurčić.