Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akciјskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Nadzornog tima

2. Formalno izjašnjenje o projektnom prijedlogu „Unapređene pravila i procedura za izradu zakonskih i drugih propisa“

3. Informacija o Bazi podataka propisa (LDB – Legislative Data Base)

4. Razmatranje stanja u predmetnoj oblasti i nominiranje novih projektnih prijedloga

5. Razno

bit će održan u petak 26.09.2008. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH.

Radni materijali za ovaj sastanak dostupni su u sekciji za registrirane korisnike – Materijali nadzornih timova.