Večernji list: SARAJEVO – Gdje je nestao novac za projekt "Vlade bez papira", koji je po nalogu Vlade FBiH prije dvije godine napravio federalni Zavod za programiranje razvoja, pitanje je koje su u svom izvješću postavili revizori iz federalnog Ureda za reviziju, na kojem još i danas nema nikakva odgovora.

Zamišljen kao projekt osuvremenjivanja rada javne uprave, koja bi primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija bila u boljem kontaktu s javnošću, gradnja "elektroničke vlade" (E-governmenta), u koji su se trebale uključiti sve federalne institucije, pun je pravnih praznina i nezakonitosti koje bi trebala otkriti istraga.

Vlada bez papira

I dok federalni ministri na čelu s premijerom Nedžadom Brankovićem na sjednicama gledaju u svoja računala, Ured za reviziju FBiH u svom najnovijem izvještaju postavlja pitanja tko je i kada uzeo prvu tranšu od 250.000 KM namijenjenih za nabavu opreme i provedbu projekta "Vlada bez papira".

Revizori napominju da je "realizacija projekta izgradnje E governmenta (za 2007.) potpisana u obliku provedbenog ugovora (Microsoft Premier Support Services Description), na njihovo traženje odgovorne osobe Stručne službe Vlade FBiH nisu prezentirale tekst Ugovora o strateškom partnerstvu između Vlade FBiH i Microsofta BiH.

Partnerstvo i ugovor

Na traženje revizorskog tima, vezano uz realizaciju izgradnje E governmenta, nije predstavljen ni plan ukupno potrebnih novčanih sredstava ni dinamika njihova trošenja u predviđenom četverogodišnjem mandatu.

Iz predstavništva Microsofta BiH, koji se ograđuju od svih mogućih nezakonitosti, stigao je odgovor "da su oni i Vlada FBiH 8. prosinca 2006. potpisali Ugovor o strateškom partnerstvu koji definira suradnju". Spomenuto partnerstvo, poručuju iz Microsoftova ureda za BiH, "sadržava ugovore o pravu korištenja najnovijih Microsoftovih softverskih proizvoda i tehničkoj potpori Microsofta, čiji su detalji definirani u ugovoru".