Nezavisne novine: SARAJEVO – Broj nezaposlenih u BiH u prva četiri mjeseca ove godine smanjen je za oko tri odsto, navedeno je u Planu mjera za smanjenje nezaposlenosti u BiH, koji je jučer razmatralo Vijeće ministara BiH.

„Na evidenciji zavoda za zapošljavanje RS, FBiH i Brčko distrikta krajem aprila 2008. bilo je 499.838 nazaposlenih, što predstavlja smanjenje za 15.901 lice, ili 3,08 odsto u odnosu na stanje krajem 2007. godine. U 2007. godini nezaposlenost je bila u laganom padu, a taj trend je nastavljen i u ovoj godini“, navedeno je u ovom dokumentu.

„Agencija za rad i zapošljavanje planirala je u narednom periodu, u saradnji s nadležnim agencijama RS, FBiH i Brčko distrikta BiH, omogućiti zapošljavanje po 3.500 bh. građana u Sloveniji i Crnoj Gori i 1.000 osoba u Hrvatskoj“, saopćeno je nakon jučerašnje sjednice.
Vijeće ministara BiH imenovalo je juče Sredoja Novića, ministra civilnih poslova BiH, za nacionalnog koordinatora za saradnju UNESCO.
Vijeće ministara jučer nije razmatralo informaciju o imenovanju direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH. Konačni stav zauzet će kada dobiju mišljenje Ministarstva pravde.