Dnevni avaz: Bosna i Hercegovina priprema se za početak prevođenja pravnog naslijeđa Evropske unije (acquis communautaire – aki), što je jedna od najkompliciranijih obaveza i najtežih tehničkih poslova BiH na evropskom putu.

Direkcija za evropske integracije BiH već radi na pripremi tog obimnog posla u kojem skoro stotinu hiljada stranica pravnih propisa Evropske unije iz brojnih oblasti koje uređuju zajednički propisi Unije treba prevesti na domaće jezike.

Informacija o tome uskoro će se, kako saznaje "Avaz", naći i pred Vijećem ministara BiH. Direktor Direkcije Osman Topčagić kaže da BiH već sada treba početi s tim poslom kako u kasnijim fazama ne bi bila u zaostatku.  

Radi se o obimnom poslu koji treba na pravi način organizirati i koordinirati, a sve u saradnji s relevantnim službama i institucijama Evropske unije – kaže Topčagić.

No, kako nezvanično saznajemo, ovaj proces u slučaju BiH bi mogao predstavljati problem ako ga neke političke snage zloupotrijebe u političke i predizborne svrhe. Stvar je u tome što BiH od Evropske unije treba zatražiti licencu za prijevod "akija" na službeni jezik BiH.

Ali, s obzirom na to da BiH ima tri službena jezika, bosanski, hrvatski i srpski, neće biti moguće zatražiti licencu za sva tri. Naime, za prijevod pravne stečevine EU na hrvatski dozvolu je dobila Hrvatska, a za prijevod na srpski licencu je, naravno, dobila Srbija.

Prema tome, BiH bi dozvolu mogla zatražiti samo za bosanski jezik, što ne bi trebalo biti problem ako u BiH to pitanje ne bude predmet politizacije, što je teško očekivati. Upućeni tvrde da bi BiH, u svakom slučaju, sarađivala sa susjednim zemljama koje su već odmakle u prevođenju propisa EU te da bi to djelimično ubrzalo i olakšalo obiman posao prijevoda.