Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedatelja Vijeća ministara BiH objavljuje 

Obavijest o nabavi kompjutorske, informatičke i uredske/biro opreme 

Obavijest je objavljena i u "Službenom glasniku BiH", broj 54/08, 07. srpnja 2008. godine 

Obavijest o nabavi možete preuzeti ovdje .