Nezavisne novine: SARAJEVO – Ministarstvo spoljnih poslova BiH tražiće besplatno izdavanje viza za građane BiH od zemalja šengenskog sporazuma nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u Luksemburgu 16. juna, izjavio je juče Sven Alkalaj, ministar spoljnih poslova BiH.

On je izjavio da će bh. delegacija iskoristiti boravak u Luksemburgu da bi se otvorili razgovori o toj temi.

"Bitan preduvjet je da potpišemo SSP i nakon toga idemo u diplomatske aktivnosti vezano za ovaj naš zahtjev", rekao je Alkalaj.

On je najavio da će se putem diplomatsko – konzularnih predstavništva BiH dati instrukcije ambasadorima BiH da obiđu odgovarajuće odjele u ministarstvima zemalja domaćina i obave razgovore.