Nezavisne novine: SARAJEVO – Niko u institucijama BiH ne može sa sigurnošću reći koliko mjesečno košta prevoz oko 20.000 zaposlenih jer ne postoje jedinstvena pravila u ovoj oblasti.

Potvrđeno je ovo juče u Ministarstvu finansija i trezora BiH, gdje očekuju da će donošenjem novog zakona o platama biti regulisana i ova oblast.

"Postoji odluka Savjeta ministara o platama i drugim naknadama za zaposlene iz 2000. godine, ali time nisu obuhvaćeni ni policija ni vojska, jer oni imaju svoje pravilnike. U svim institucijama prevoz zaposlenima plaća se na različit način i ovu oblast treba sistemski urediti", kaže Ranko Šakota, pomoćnik ministra finansija.

Pravilnicima u institucijama BiH predviđeno je da zaposleni može dobiti mjesečni kupon za prevoz gradskim saobraćajem u Sarajevu ako je udaljen dva kilomtera od radnog mjesta. Zaposleni imaju pravo da dobiju i godišnju kartu za gradski prevoz ukoliko je udaljenost veća, a mogu i da uzmu gotovinu u visini mjesečnih troškova prevoza. Zaposlenici u institucijama BiH uz potvrdu CIPS-a o mjestu boravka mogu da izračunaju koliko dnevno potroše za prevoz, pa im se onda troškovi refundiraju.

Dragan Savić, direktor Službe za zajedničke poslove institucija BiH, objašnjava da su postojale dileme šta je gradski prevoz jer mnogi koji žive u Sarajevskoj regiji dolaze iz drugog entiteta, pa ima više prevoznika gradskog saobraćaja.

"Pokušali smo urediti ovu oblast, ali odmah su uslijedile žalbe zaposlenih. To će biti teško dok ne bude donesen zakon o platama, koji predviđa da se prevoz reguliše podzakonskim aktima", kaže Savić.

Zaposleni iz Istočnog Sarajeva pisali su i peticiju predsjedavajućem Savjeta ministara Nikoli Špiriću, tražeći jednak tretman za zaposlene iz Sarajeva, jer koriste isti prevoz.

Neđo Đurđić, predstavnik Sindikata zaposlenih u institucijama BiH, rekao je da će oni insistirati da poslodavac obezbijedi prevoz za sve zaposlene, ali na pravičan i jedinstven način.