Nezavisne novine: SARAJEVO – Prihodi FBiH za prošlu godinu su kod planiranja budžeta bili precijenjeni za 200 miliona KM, podaci su izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za prošlu godinu.

Kako se navodi, umjesto rebalansom predviđenih 1,59 milijardi KM, FBiH je prikupila 1,38 milijardi KM, pri čemu je bio precijenjen prihod od poreza na dobit preduzeća i pojedinaca, kao i od PDV-a.

Plate i naknade zaposlenim iznosile su 183 miliona KM, dok je za nabavku stalnih sredstava potrošeno 89 miliona KM.

Ukupno gledajući, Direkcija robnih rezervi FBiH je potrošila 11,2 miliona KM više od plana, a najštedljiviji su bili Civilna zaštita FBiH, koja je umjesto 14 potrošila osam miliona KM, i Centar za edukaciju sudija i tužilaca, koji je potrošio polovinu od planiranih 1,2 miliona KM. Više od plana trošili su i ministarstvo kulture i sporta i raseljenih osoba i izbjeglica.

Tekuće rezerve Vlade FBiH od 35 miliona KM podijeljene su za različite namjene, od nabavke pšenice za robne rezerve FBiH i suzbijanje bruceloze, preko pomoći raznim budžetskim korisnicima, do nabavke nekoliko automobila i izmirenja obaveza prema "Jelić-autu" (412.000 KM).

U izvještaju se spominju i transferi od 695.000 KM za obnovu i sanaciju sakralnih objekata, 100.000 KM za Sportski ribolovni savez BiH, 430.000 KM za "sportske ekipe koje su ostvarile rezultat", te 115.000 KM za sportske igre saveza RVI i HVIDR.

Izvjesni M.K. i A.H. se u izvještaju spominju kao višestruki korisnici iznosa od 500 KM do 34.000 KM.

Izvještaj o utrošku tekuće rezerve premijera i dva dopremijera u ukupnom iznosu od 800.000 KM je bez svih podataka o korisnicima, a ista je situacija i sa grantovima za niže nivoe vlasti i pojedince koje dijele predsjednica FBiH i dva dopredsjednika.

Podbacili i prihodi od privatizacije

Prema izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu, FBiH je kroz kazne po propisima FBiH naplatila 6,5 miliona KM, što je dva puta više od plana, ali nije realizovala devet miliona KM planiranih grantova iz inostranstva.

Istovremeno je i prihod od privatizacije, umjesto planiranih 25 miliona KM, bio 10 miliona KM koji su došli kroz dokapitalizaciju "Energopetrola BiH".