Dnevni avaz: Udruženi sindikat državnih službenika izrazili su najoštriji protest u povodu donošenja odluke Vijeća ministra o upućivanju u parlamentarnu proceduru Nacrta zakona o plaćama u institucijama BiH, koje je pripremila Interresorna grupa Vijeća ministra, a u koju nisu ugrađeni prijedlozi sindikata.

Pravedniji zakon

Nezadovoljstvo ovim nacrtom objedinilo je predstavnike Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno oporezivanje, Sindikata Granične policije, Samostalne organizacije OSA-e i Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH koje insistiraju na izmjeni zakona. e

"Tražimo pravedniji zakon, uvećanje koeficijenta za obračun plaća počev od uposlenih u najnižim do najviših institucija u BiH, posebno policijskim službenicima koji su zakinuti ovim zakonom" kazao je Ahmet Turčinović, predsjednik Sindikata Granične policije BiH.

Danas, dodao je, plaća graničnog policajca iznosi oko 750 KM sa svim dodacima bez toplog obroka i prijevoza.

Tako će biti i prema novom zakonu. Vijeće ministara želi prikazati da su uvećane plaće policajcima, a to nije tačno. Nama je ovim zakonom dato ono na šta smo imali pravo već sedam godina i nikada nije isplaćivano – rad noću i praznicima, dok su nam koeficijenti ostali isti kazao je Turčinović.

Tvrdnje Ministarstva finansija  BiH da će "primanja policajca bez radnog staža, bez minulog rada, biti 1.150 KM". Turčinović je nazvao "pričom za malu djecu".Naglasio je da istrajava isključivo na rastu koeficijenta i da za obračun plaće umjesto predloženog 1,29 bude 1,6.

"Ako to Parlament ne ispoštuje, spremni smo organizirati bijeli štrajk" kaže Turčinović.