Nastavak sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održati će se u petak, 08. veljače 2008. godine. Sastanku će prisustvovati imenovani članovi Upravnog odbora – predstavnici Ureda koordinatora, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH, Vlade Brčko distrikta i Ministarstva finansija i trezora BiH, te Delegacije Evropske Komisije, Odjeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DfID), Švedske razvojne agencije (Sida) i Ambasade kraljevine Nizozemske.

U okviru dnevnog reda predviđeno je usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, i odobravanje dva projektna prijedloga iz reformske oblasti institucionalne komunikacije.

Sjednica će se održati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, sa početkom u 11.00 sati.