Povodom izvješća o napretku u reformi javne uprave, koji je u okviru projekta ''Bržim promjenama do bolje javne uprave u BiH'' uradio Centar za humanu politiku uz potporu centra civilnih inicijativa i prezentirao u Banjaluci 23.01.2008. godine, Agencija za javnu upravu Republike Srpske izdala je zvanično saopćenje.

Kompletno saopćenje Agencije za državnu upravu RS možete preuzeti ovdje.