DA – glasovalo je 78% gledatelja emisije ''News Plus'' televizije Alfa, emitirane 22. siječnja 2008. godine u 19.15 sati. Emisija je bila posvećena reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, a gost je bila Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave. Referendumsko pitanje emisije glasilo je '' BiH je potrebna hitna reforma javne uprave?'', a gledatelji su glasovali putem sms poruka. Rezultat glasovanja pokazao je kako samo 22% gledatelja smatra da reforma javne uprave nije nužna. Time je još jednom potvrđeno kako su i građani svjesni nužnosti reforme i stvaranja efikasnije i učinkovitije javne uprave u BiH.

Emisija je počela prilogom o potpisivanju podsporazuma kojim Švedska donira 1,5 milijuna eura reformi javne uprave kroz Fond za reformu javne uprave. U daljnjem tijeku akcenat je stavljen na dosadašnja dostignuća u reformi, planove, rezultate i predviđeno trajanje procesa. Nevenka Savić je  dala osnovne informacije o trenutnom stanju u oblasti reforme javne uprave i aktivnostima Ureda koordinatora. Objasnila je princip funkcioniranja i strukturu upravljanja Fondom za reformu javne uprave u iznosu od 4, 5 milijuna eura. 

Također je naglasila i da je Ured pripremio dva projekta iz oblasti institucijske komunikacije, koje će uskoro kandidirati Upravnom odboru fonda na financiranje. Ti projekti se odnose na obuku službenika za informiranje i uspostavljanje mreže info polica te se očekuje kako će biti provedeni u tekućoj godini.

Gđa Savić je zaključila da je reforma javne uprave izuzetno bitan proces, kako sa aspekta eurointegracija, tako i u pogledu koristi koje će građani i čitavo društvo imati od unaprijeđene javne uprave Bosne i Hercegovine.