У оквиру документа Стратегија реформе јавне управе, постојање „задовољавајућих управних капацитета“ је утврђено као један од кључних предуслова за успјешну имплементацију реформи и интеграцију БиХ у Европску унију (ЕУ). Из овога произилази примарни циљ утврђен Стратегијом за РЈУ у области управљања људским потенцијалима који се односи на потребу да се развије “професионална, политички непристрасна, национално избалансирана, етична, стабилна и активна јавнa служба, коју поштују и која је у стању пружати ефективне услуге и владама и грађанима”.

Ради постизања овог циља, аутори Стратегије за РЈУ позивају на успоставу Института за јавну управу (Институт) на нивоу цијеле земље, упућујући на “формирање Института за јавну управу за цијелу БиХ” као једну од кључних активности. Такође се наводи да ће “Институт за јавну управу испуњавати улогу пружаоца обуке, с једне стране, и креатора наставног програма за државну службу, с друге стране”. Међутим у исто вријеме, документима Стратегија РЈУ и Акционим планом 1 за њено провођење, нису осигурана детаљнија усмјерења и појединости о томе шта би требала бити конкретна улога, дјелокруг и функције Института.

Канцеларији координатора за реформу јавне управе (PARCO) дато је у надлежност да координише процесом спровођења ове реформе. Сходно томе, у свјетлу претходно набројаних циљева, PARCO је договорио са предстваницима UNDP-а за БИХ осигурање техничке/екпертске помоћи у циљу провођења темељне анализе изводљивости и давања препорука у погледу могућих опција за успостављање Института, које требају резултовати у посебном студијском документу.

На тај начин, генерални циљ ове студије је да се истраже могућности и предложе модалитети за успостављање Института за јавну управу, које би биле засноване на компаративној процјени и прегледу приступа и најбољих пракси у другим земљама у региону и темељитој анализи стања у БиХ у односу на важећи систем и постојеће форме обуке државних службеника.

У склопу овог пројеката, UNDP је осигурао техничку помоћ у виду анагжовања два међународна консултанта, који су у претходном периоду припремили опсежан документ Студије изводљивости за Институт за јавну управу у БиХ. У овој фази утврђен је радни нацрт документа, који првенствено треба да пружи основу за организовање свеобухватне дискусије са представницима домаћих институција, органа управе и међународних партнера који имају активну улогу у области реформе јавне управе, како би се у наредном периоду испитале могуће опције и даљи правци развоја ове иницијативе.

У процесу израде Студије изводљивости аутори су се консултовали са цијелим низом релевантних интересних страна, који осим представника PARCO укључују PAR координаторе из ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, представнике министарстава правде БиХ и Федерације БиХ , Министарства управе и локалне самоуправе РС , агенција за државну службу БиХ и ФБиХ, Агенције за државну управу РС и Пододјељења за ЉП Брчко Дистрикта, предстванике кабинета ентитетских премијера и градоначленика Брчко Дистрикта БиХ, Европски центар за јавно право у Брчком, Факултет за јавну управу у Сарајеву, ОХР и Делегацију Европске комисије

У наставку рада на пројекту, планирано је да се у фебруару 2008. године одржи заједнички састанак у форми округлог стола, на којем ће међународни консултанти који су припремали документ урадити његову презентацију и искористити ову прилику да заједно са представницима домаћих институција са нивоа БиХ, Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ који су надлежни за имплементацију ове групе реформских мјера, размотре битне елементе и налазе из садржаја предметне студије. Овај први заједнички састанак има за циљ да детаљније размотри питања која проистекну из документа припремљеног за дискусију, са намјером да се даље унаприједе и разјасне предложене опције за формирање Института за јавну управу. Уједно, састанак представља почетак интезивнијег консултативног процеса, који би требао бити окончан са израдом коначне верзије документа и чија припрема би требaла бити завршена до краја првог квартала екуће године.